fre. 02.09
18:15 - 20:06
Vega 2
Hendelsen Intro // Fokus: Abort

I slutten av juni i år fjernet amerikansk høyesterett nesten 50 år med grunnlovsbeskyttet rett til abort i hele USA da de besluttet å sette til side kjennelsen i rettssaken «Roe vs Wade» fra 1973. Det er nå opp til hver enkelt stat å bestemme hvilken abortlovgivning som skal gjelde i den enkelte staten. Det anslås at minst 40 millioner kvinner og jenter i reproduktiv alder med dette vil stå i fare for å miste tilgangen til trygg og lovlig abort. Vi setter opp to spesialvisninger som på hvert sitt hvis løfter frem viktigheten av å la kvinner bestemme over egen kropp.

I forbindelse med seksjonen «Fokus: Abort» har visningene av HENDELSEN og NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS lengre introduksjoner i forkant av filmvisning. 

Relaterte filmer