31. mai - 10. jun.
Digital Festival
Digital panelsamtale Tilgjengelig fra 31. mai

Denne filmen vises på vår digitale festival.

Fanget av nettet gir et dystert bilde av hvordan det kan være for barn og unge å delta i det digitale livet på internettet.

Barn og unges liv preges i stor grad av en digital hverdag. Hvordan kan vi som voksne beskytte denne gruppen mot det de møter på nettet, og hvordan ser egentlig lovverket ut? Hvem er det som blir utsatt for overgrep i Norge, og hvem er de som utfører disse overgrepene? Og hvordan arbeider staten og organisasjoner med å sikre barn og unge en trygg, digital hverdag hvor det også er plass til å utforske sunn seksualitet mellom jevnaldrende?

Med i samtalen er Kaja Hegg, som jobber som spesialrådgiver med barns rettigheter og internett i Redd Barna, og Vilde Graff Senje, seniorrådgiver og teamleder for seksualundervisning i Sex og politikk. Samtalen ledes av Lars Roar Frøyland, som forsker på vold og overgrep ved Seksjon for ungdomsforskning på Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Pix Politikk-seksjonen er støttet av Stiftelsen Fritt Ord.

Praktisk info:

Filmen Fanget av nettet kan ses på Oslo Pix' digitale visningsplattform. Vi anbefaler å se filmen i forkant av samtalen.

Samtalen strømmes på Facebook fredag 4. juni kl. 21.00. Facebook-arrangementet finner du her. Samtalen vil være gratis tilgjengelig på den digitale visningsplattformen i festivalperioden.

Samtalen vil foregå på norsk.

Relaterte filmer