Vi forholder oss alle til levende bilder i hverdagen, men vi har ikke alltid et bevisst forhold til hva vi ser. Marte Vold er en filmfotograf med lang erfaring bak seg, og på Pix Ung skal hun vise hvordan en filmfotograf jobber og hva det vil si å fortelle historier gjennom bilder. En film består av mange bilder, og disse bildene er filmfotografens ansvar. Hva skjer når vi begynner å le, gråte eller blir skremt av en film?

Etter mesterklassen vil Marte svare på spørsmål i en digital Q&A.