Filmklipping handler om å sette sammen ulike bildeelementer slik at det blir en flyt i historien og publikum får se den historien som regissøren ønsker å fortelle. Karsten Meinich er utdannet filmklipper fra Den norske filmskolen, og han har blant annet klippet spillefilmene Natt til 17, Tårnet og NRK-serien Unge lovende. Under Pix Ung vil Karsten fortelle oss mer om prosessen rundt filmklipping, og hva dette har å si for historien som blir fortalt i filmen.

Etter mesterklassen vil Karsten svare på spørsmål i en digital Q&A.