Itonje Søimer Guttormsen

Itonje Søimer Guttormsen (f. 1979) bor i Oslo og arbeider med film og rituell performance. Hun har en BA i filmregi fra Den norske filmskolen fra 2008, og en MFA i Filmiske prosesser fra Akademin Valand, Gøteborg fra 2017. Hun har tidligere laget kortfilmer som Irma ut i verden (2005), Andropia (2007), Den utvalgte (2008) og Retrett (2016), som fikk stor oppmerksomhet både i og utenfor Norge. Søimer Guttormsen står også bak kunstfilmfestivalen ByFlimmer og KORET. Gritt er Søimer Guttormsens første spillefilm og en videreføring av kortfilmen Retrett, som hadde premiere ved Kortfilmfestivalen i Grimstad i 2016, der den mottok filmkritikerprisen.